Browsing: mark waugh

Cricket
By

”എല്ലാ പന്തുകളും ബാറ്റിൻെറ മദ്ധ്യത്തിലാണ് വന്നു കൊള്ളുന്നത് എന്നായിരുന്നു മാർക്ക് വോയുടെ ധാരണ.എല്ലായ്പ്പോഴും അയാൾ റൺസിനുവേണ്ടി ഒാടാൻ ശ്രമിക്കും.ഒരു റൺഒൗട്ട്…